Autojen vertailu kannattaa

Auton hankintahinta on vain yksi osa autoilun aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Autoiluun liittyviä muita kustannuksia ja kuluja tuovat myös auton polttoaine- ja rengaskustannukset, vakuutusmaksut, säilyttämisestä, ylläpitämisestä ja vaurioiden korjaamisesta johtuvat kulut, katsastusmaksut sekä ajoneuvoverot. Lisäksi auton hankintahintaan kannattaa huomioida myös ulkopuolisen pääoman hinta korkoineen ja muine kuluineen sekä se, että auton arvo alenee joka vuosi.

Kuten huomataan, niin autoilu ei ole ihan halpaa lystiä, vaan auton hankkimista on syytä arvioida monien eri kriteerien pohjalta. Tietysti hyvä kysymys on, että tarvitaanko ylipäänsä autoa, pärjätäänkö muilla liikkumisen vaihtoehdoilla, kuten joukkoliikenteen avulla tai mahdollisesti kimppakyydeillä. Esimerkiksi ekoautoilusta on tullut yhä suositumpaa johtuen juuri siitä, että se on sekä taloudellista että luontoa säästävää. Hybridiauton hankkiminen voi olla järkevää silloin, kun autolla ajetaan pääsääntöisesti vähäistä kaupunkiajoa. Myös sähköautot tarjoavat kaupunkiajoon erinomaisen ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Niiden suunnittelussa on otettu keskiöön kestävän kehityksen näkökulma.

Kun mietitään auton kokoa, niin luonnollisesti isossa autossa on myös isot kulut. Yleensä isolla autolla ajaessa polttoainetta kuluu enemmän verrattuna pienellä autolla ajoon, sillä moottorin koko on suurempi. Energiamerkinnän perusteella auton ostoa suunnitteleva voi tehdä vertailuja auton polttoaineenkulutuksen suhteesta hiilidioksidipäästöihin. Autoilijan kannattaa tutkailla parhaimpiin päästöluokkiin, eli A- B- tai C-luokkiin päässeitä autoja.

Usein dieselmoottorilla varustettua autoa pidetään edullisempana vaihtoehtona kuin bensiinikäyttöistä ajokkia. Tässä on kuitenkin otettava huomioon korkeamman ajoneuvoveron vaikutus dieselautolla ajamiseen. Muutoinhan uusien diesel- ja bensiiniautojen hankintahinnat eivät eroa enää oleellisesti toisistaan. Jotta dieselautosta saataisiin hintaetu polttoainekustannuksiin nähden, niin sillä on ajettava vähintään 15-20 tuhatta kilometriä vuosittain.

Autoalalla on tehty voimakkaasti turvallisuuskehitystyötä, joka näkyy uusien autojen parantuneina suorituksina esimerkiksi törmäystesteissä. Kun autossa on hyvä turvavarustelut, niin ne suojaavat matkustajia kolaritilanteessa ja pahemmilta vammoilta vältytään. Tällaisia turvallisuutta lisääviä tekijöitä autossa ovat muun muassa lukkiutumattomat jarrujärjestelmät, korin rakenne sekä vaaratilanteista varoittavat toiminnot. Myös panostaminen tehokkaisiin ajovaloihin kannattaa, sillä varsinkin ikääntyessä hämäränäkö usein huononee. Jotkut autovalmistajat ovat ruvenneet huomioimaan myös törmäystilanteessa uhrina olevan toisen osapuolen, eli jalankulkijan. Autojen etuosiin on alettu suunnittelemaan sellaisia rakenteita, jotka suojaavat jalankulkijaa vakavilta vammoilta.